kk

Po wykryciu koronawirusa u jednej z nauczycielek do końca tego tygodnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej będzie prowadzić zajęcia online.

Dzisiaj na stronie internetowej szkoły dyrektor Pani Beata Bochaczyk zamieściła informacje dla rodziców o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w całej szkole.

Decyzja ta została podjęta za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.