rabkasas

Przywrócono uzdrowiska o rehabilitacje w czerwonej strefie !  Burmistrz Rabki-Zdrój Pan Leszek Świder wystąpił do resortu o złagodzenie obostrzeń, co zostało pozytywnie rozpatrzone.  

Resort zdrowia wczoraj poinformował, że od soboty 29 sierpnia w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. 

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w strefie czerwonej zniesiono m.in. zakaz prowadzenia: rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym oraz tej, dla których podmiotem tworzącym jest prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Dopuszczono równocześnie turnusy leczniczo-profilaktyczne w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra obrony narodowej i utworzonych przez ministra do spraw wewnętrznych oraz turnusy readaptacyjno-kondycyjne w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jak również w tych podległych ministrowi obrony narodowej.