118386210 3524974780880715 6932287550622146128 n

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy.

 W spisie rolnym znajdą się pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Każdy rolnik może spisać się sam przez internet za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie stat.gov.pl lub spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.
Pomoc w wypełnianiu spisu oferują też urzędy gmin. W Gminie Poronin dostępne będzie stanowisko komputerowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy, a pracownicy Gminnego Biura Spisowego będą służyć pomocą.
Z rolnikami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.
Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.
źródło: GUS, Gmina Poronin