1200px pol zakopane coa svg 1

 Chodzi o badanie ewaluacyjne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016 –2023. 

 GPR to dokument uchwalony przez Radę Miasta umożliwiający prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

W Zakopanem zostały wyznaczone dwa obszary rewitalizacji:

Podobszar A, ulice: Sienkiewicza, Aleje 3-go maja, Krupówki, Staszica, Weteranów Wojny, Zborowskiego, Łukaszówki, Jana Pawła II, Kościeliska do nr7, Kasprusie, Ogrodowa, Zaruskiego, Nowotarska (od ul. Sienkiewicza do Krupówek), Kościuszki (od ul. Sienkiewicza do Krupówek)

Podobszar B, ulice: Bachledy, Spyrkówka, Kasprowicza, Chyców Potok, Do Samków, Szymony, Oś. Szymony, Chramcówki, Gimnazjalna, Jagiellońska, Piaseckiego,Kamieniec, Nowotarska (od ul Sienkiewicza do ronda Dra Andrzeja Chramca), Kościuszki (od ronda Armii Krajowejdo ul Sienkiewicza).

Udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety internetowej przez mieszkańców Zakopanego.
Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Zapraszamy do udziału w ankiecie! Wystarczy kliknąć w link ankieta

Wypełnienie ankiety pozwoli ocenić efekty oraz skuteczność realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.Udział w badaniu przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału GPR, a także do skutecznej realizacji potrzeb lokalnej społeczności.

Do udziału w badaniach zapraszamy wszystkich mieszkańców Zakopanego, a w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Ankieta będzie dostępna do 18.09.2020 roku.