a1150066 1

Mimo pandemicznej sytuacji związanej z COVID-19 władze miasta kilka dni temu poinformowały o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację czterech zadań publicznych zgłoszonych przez Zarząd Klub Sportowy Zakopane na 2020 rok.

Dotacja w łącznej wysokości 21 670 złotych przeznaczona zostanie na prowadzony proces szkoleniowy z zakresu piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży, w tym również wśród dziewczyn już od 4 roku życia. Dodatkowo środki finansowe od lokalnego samorządu mają zostać przeznaczone na organizację mikołajkowego turnieju halowego w grudniu. Dotacja z gminu ma również umożliwić udział w formach doszkalających dla członków stowarzyszenia , w tym staży dla trenerów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Klub Sportowy Zakopane swoją główną działalność adresuje do lokalnej społeczności w szczególności wśród dzieci i młodzieży , gdzie można dołączyć przez cały rok na bezpłatne zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej.  Oprócz tego w ostatnim czasie klub uzyskał dofinansowanie również z innych programów rządowych z Ministerstwa Sportu oraz NIW-CRSO, co wobec również wsparcia od Gminy Miasto Zakopane pomoże przetrwać do końca roku w prowadzeniu bieżącej działalności przez klub.