2021 06 21 Gala Sportu fot UMZ0153

100 tys. zł Zakopane przeznaczyło na stypendia sportowe dla 110 sportowców. Kolejne 150 tys. zł, to łączna kwota nagród i wyróżnień.

W poniedziałek 21 czerwca w urzędzie miasta Zakopanego odbyła się uroczysta Gala Sportowa, podczas której wręczono stypendia przyznane sportowcom za wyniki. Do Zakopanego wpłynęło łącznie 140 wniosków z 17 klubów i stowarzyszeń. Ostatecznie przyznano stypendia 110 zawodnikom, które będą wypłacane od maja do grudnia br. Łączna wartość, to 100 tys. zł.

Zdjęcia: APM