noga

Stypendia sportowe o łącznej wartości 100 tys. zł i nagrody oraz wyróżnienia za 150 tys. zł.

150 tys. złotych trafi do trenerów, działaczy sportowych i sportowców. Łącznie nagrody otrzyma 148 osób, z czego 35 osób to trenerzy, 110 to zawodnicy, a 3 osoby to działacze sportowi. Kwoty jakie otrzymają, to od 200 zł na osobę, do nawet 10 tys. zł.

Nieco mniejszą kwotę przeznaczona na stypendia dla sportowców. Kwota 100 tys. zł podzielona zostanie pomiędzy 110 sportowców. Wysokość miesięcznego dofinansowania dla jednego sportowca wynosi od 100 zł do 180 zł.

Niestety nie wszystkie osoby otrzymały stypendia lub nagrody. 30 sportowców nie otrzymało stypendiów, a 2 osoby nie otrzymały nagród lub wyróżnień ze względu na błędy formalne lub niespełnienie warunków regulaminowych.