mcsirrr

W marcu Urząd Miasta w drodze dwóch konkursów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ oraz na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ kultury fizycznej i sportu rozdysponował kwotę 252,5 tysięcy złotych.

Była to kwota o 77,5 tysięcy mniejsza od deklarowanej w wydanych przez Urząd Miasta w grudniu i styczniu zarządzeniach.

Kierownik referatu ds. Sportu i Turystyki w UM Arkadiusz Szymczyk tak to wówczas tłumaczył: - Rozdział środków został dokonany w sposób, który pozwala zabezpieczyć środki na kolejny konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu oraz tzw. Małe granty. W najbliższym czasie planujemy ogłosić drugi konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. Organizacje pozarządowe mają także możliwość ubiegania się od wsparcie w ramach tzw. małych grantów.

Od tamtego czasu minęło już 7 miesięcy i żadnego konkursu UM nie ogłosił. O powody tego ponownie zapytaliśmy kierownika Szymczyka.

- Wsparcie dla klubów sportowych w bieżącym roku oparło się również o konkursy na stypendia sportowe. W tym roku zostały ogłoszone dwa konkursy. W przypadku konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych będzie ogłoszony w najbliższym czasie konkurs. Organizacje pozarządowe sygnalizują nam, iż w końcowych miesiącach roku mają również zwiększoną aktywność – wyjaśnił Szymczyk, który nie potrafił odpowiedzieć na pytania jaka kwota będzie przekazana do podziału, ani też jakie będą kryteria by móc wystartować w konkursie: - Ustalmy szczegóły wewnątrz Urzędu – skwitował.