remontrabkaboisko

10 listopada odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Klubie Sportowym Wierchy Rabka. Obecne władze – po roku działalności - podjęły bowiem decyzję o rezygnacji ze swoich funkcji. To skutek narastającego konfliktu z miastem, którego źródłem stała się modernizacja stadionu miejskiego.

Czara goryczy wśród władz Wierchów przelała się po czwartkowym wpisie burmistrza Leszka Świdra na jednym z portali społecznościowych, w którym niesłusznie - zdaniem władz klubu – przypisuje on sobie zasługi związane m.in. z pozyskanie środków na przebudowę stadionu i zaplecza.

Klub odniósł się do treści wpisu burmistrza w oświadczeniu.

Wpis burmistrza Leszka Świdra na Facebooku (pisownia oryginalna)

Szanowni Państwo, w miarę postępu prac przy rewitalizacji rabczańskiego stadionu zgłaszają się coraz to nowe osoby lub grupy zainteresowane korzystaniem z tego obiektu co mnie bardzo cieszy i potwierdza słuszność podjętej decyzji o realizacji tego zadania. Dofinansowanie uzyskane na przebudowę części lekkoatletycznej to kwota 844 200 zł. Rozstrzygnięty przetarg zamknął się ostatecznie kwotą 2 145 411,82 zł. Na przebudowę płyty stadionu udało się natomiast pozyskać 1 038 490 zł z programu "Sportowa Polska". W przetargu najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 2 547 541,56 zł. Ponadto udało się pozyskać jeszcze pieniądze na wymianę dachu i termomodernizację budynku. Do wykonania pozostały jeszcze prace wewnątrz budynku. Jako samorząd będziemy kładli nacisk na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Dosyć często pada też pytanie czy gmina będzie sama prowadziła obsługę stadionu czy też komuś to zleci?. Po konsultacjach z urzędnikami przyjęliśmy założenie, że zadanie to będzie realizować gmina.

Oświadczenie Zarządu KS Wierchy Rabka

„Tyle władzy ile odpowiedzialności”

Zmiana warunków brzegowych przez UM Rabka reprezentowanego przez Pana Burmistrza Leszka Świdra spowodowałaby, że Zarząd KS Wierchy całkowicie utraciłby wpływ na wszystkie kwestie związane z działalnością klubu.

„Ubi concordia ibi victroria”

W odniesieniu do oświadczenia Pana Burmistrza Leszka Świdra pragniemy uściślić szczegóły:

„Na przebudowę płyty stadionu udało się pozyskać 103 8490 PLN z programu „Sportowa Polska” wymaga sprostowania – to działanie działaczy KS Wierchy polegające na licznych wizytach u przedstawicieli władzy ustawodawczej i hierarchów Kościoła Katolickiego, którzy zechcieli wesprzeć społeczność rabczańską, spowodowało w efekcie pozyskanie środków.

Stwierdzenie o pozyskaniu środków na wymianę dachu i termomodernizację budynku mija się z prawdą i nosi ładunek humorystyczny. Prawdą bowiem jest, że środki na wymianę pokrycia dachowego dzięki staraniom działaczy przekazała lokalna firma.

Uwaga o mającym mieć miejsce remoncie wnętrza wspomnianego budynku jest kłamstwem, ponieważ prace wewnątrz budynku zostały wszczęte dzięki wsparciu działaczy KS Wierchy / przez grzeczność i skromność wyżej wymienionych działaczy nie wymieniamy tutaj nazw ich firm./ Dalsze prace zostały wstrzymane wobec braku zrozumienia problemu przez Pana Burmistrza Leszka Świdra.

Z powodu zaniedbań ze strony Burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta w Rabce-Zdrój w zakresie prac modernizacyjnych przy płycie stadionu, skutkujących rażącymi i skandalicznymi odstępstwami od projektu Burmistrz wyraził zgodę na zatajenie tych że uchybień, w efekcie Burmistrz wyraził zgodę na ukrycie tych uchybień w sposób rażąco odbiegających od projektu i zasad sztuki, by ukryć przed opinią publiczną wspomniane błędy. Wprawne oko amatora uchwyci te błędy w mig.

„ Petito principi” - błąd popełniony na początku przedsięwzięcia, nie doszło do przekazania placu budowy wykonawcy lege artis.

Na koniec refleksja obywateli tego pięknego miasta – bez wątpienia Pan Burmistrz ba pierwszy obywatel Naszego grodu, wybitny historyk zna zasadę „pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać” oraz nieco rzadziej stosowaną – nawet jeśli podjęte decyzje są zgodne z prawem mogę pozostawać w sprzeczności z jego duchem.