obostrzeniasasd

Ze względu na zaliczenie powiatu nowotarskiego do żółtej strefy zmieniają się warunki wstępu dla kibiców na mecze hokeistów KH Tauron Podhala Nowy Targ.

Liczba widzów, którzy będą mogli pojawiać się na trybunach Miejskiej Hali Lodowej jest ograniczona do 750 osób. Pierwszeństwo wstępu mają osoby, które posiadają karnety! Bilety w sprzedaży stacjonarnej są dostępne w biurze klubu w godzinach 10:00-15:00. Wejściówki będą również dostępne w Shot Market przy ul. Kolejowej oraz sklepie Trzcińscy przy ul. Waksmundzkiej.

Istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren Miejskiej Gali Lodowej. Miejsca na trybunach należy zajmować naprzemiennie z zachowaniem odstępu jednego wolne go miejsca. Obowiązek zachowania wolnego miejsca nie obowiązuje osób, która uczestniczy w meczu z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osób wspólnie zamieszkujących bądź gospodarującym i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.