obidowatrasy21OBIDOWA. Od jutra, 22. stycznia, oficjalnie otwarte zostają trasy narciarstwa biegowego w Obidowej na sezon zimowy 2021.

Trasy będą codziennie utrzymane przez gminny ratrak, który będzie zakładał ślad do stylu klasycznego i  w miarę możliwości łyżwowego.

Na dziś czynna jest główna trasa - Doliną Lepietnicy - o długości 11 km, prowadząca do schroniska na Turbaczu. W trakcie sezonu uruchamiane będą także trasy dodatkowe.

W okresie zimowego utrzymania trasy  na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nowy Targ - zarządcy trasy i dysponenta gruntu - trasa przeznaczona jest wyłącznie dla narciarzy biegowych. Wyjątkiem są 2 pierwsze kilometry trasy , gdzie dopuszczalne jest urządzanie kuligów oraz spacery piesze.

Od tego sezonu zostaje wprowadzona symboliczna opłata za utrzymanie tras w wysokości 5 zł od osoby za dzień korzystania z trasy. Będzie można również zakupić karnet miesięczny za kwotę 50 zł. Opłatę na utrzymanie trasy będzie można uiścić w każdej z trzech wypożyczalni umiejscowionych przy starcie trasy.

Z opłat zwolnieni zostają mieszkańcy miejscowości (wspólnot wiejskich, które wyraziły zgody na przebieg trasy przez ich tereny tj. Obidowej, Klikuszowej, Lasku, Trutego, Morawczyny
i Pyzówki) na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania w jednej z tych miejscowości.

Roczny koszt utrzymania tras narciarstwa biegowego w Obidowej ponoszony przez gminę wiejską Nowy Targ sięga około 200 tys. zł. Łącznie środki przeznaczone na przygotowanie tras od 2015 roku przekroczyły już ponad 1 mln zł.  Jest to związane z bieżącym utrzymaniem tras (praca ratraka, oznakowanie, prace konserwacyjne, zabezpieczanie medyczne, opłaty związane z dzierżawą stokówki na okres zimowy od Nadleśnictwa Nowy Targ) , zakupem ratraka, modernizacją mostków oraz dróg na trasie.

Prosimy użytkowników tras oraz mieszkańców do stosowanie się do powyższych zasad. Trasy narciarstwa biegowego w Obidowej to nasza perełka i unikatowy w skali kraju produkt turystyczny. Wspólnie dbajmy o nie by mogły funkcjonować w latach następnych. 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Nowy Targ