8074PIENIŃSKI PARK NARODOWY. Podczas zdalnej sesji Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego, z udziałem marszałka Witolda Kozłowskiego, zatwierdzono regulamin Rady oraz wybrano przewodniczącego Rady i jego zastępców.

Pieniński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Został utworzony w 1932 r. jako pierwszy park narodowy w Polsce.

Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody i działalności Parku. Podczas zdalnej sesji wybrano przewodniczącego Rady - prof. dr hab. Wojciecha Grodzkiego. Z kolei zastępcami zostali prof. dr hab. Roman Soja oraz dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec.

11043

Ponadto, podczas wydarzenia, dyrektor Parku Michał Sokołowski omówił sytuację Parku w okresie pandemii.

Przypomnijmy, że Pieniński Park Narodowy zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Pieniński Przełom Dunajca. Z Pienin Spiskich włączone zostały w obszar parku tylko Zielone Skałki.

10730

Ma jeden z najwyższych wśród wszystkich polskich parków narodowych wskaźnik nasilenia ruchu turystycznego. Dla turystów udostępniono 35 km szlaków. Zalicza się do nich również stanowiący atrakcję na skalę europejską spływ tratwami przełomem Dunajca. Atrakcją turystyczną jest również Zamek Czorsztyn.

Informacja Biura Prasowego UMWM