P3910628CZERWIENNE. Wielkie dziękczynienie za dar życia i posługi błogosławionego Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego popłynęło z jego ukochanej Bachledówki - tak, jak wcześniej płynęły stamtąd wytrwałe modły o beatyfikację. Górale, kapłani, organizatorzy i uczestnicy III Sympozjum Naukowego wiele uczynili, by wypadło ono okazale.

Po raz pierwszy miesięczne wakacje na Bachledówce, gdzie od lat pięćdziesiątych gospodarują paulini, prymas Wyszyński spędził w 1967 r. Potem siedem razy z rzędu przybywał tam na czterotygodniowy odpoczynek. Wtedy też odwiedzał go na Bachledówce kard. Karol Wojtyła. Te pobyty, wizyty i spotkania z góralami miały szczególną atmosferę, z której wyrosła legenda Bachledówki.

Mszy dziękczynnej w cudownym, drewnianym wnętrzu kościoła, który patrzy wprost na Tatry, uroczystego charakteru nadały poczty sztandarowe i znakomita schola z bogatą instrumentacją. Współbrzmiało z tym nastrojem słowo ojców paulinów – o wzorcu zostawionym przez dwóch gigantów wiary, o potrzebie odczytywania znaków czasu i bycia świadkiem Chrystusa.

P3910594 

W III już Sympozjum Naukowym, które gościła Bachledówka, prelegentom przyświecało hasło: „Wpływ Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego na losy Europy, Polski i środowiska lokalnego”. Tym razem jednak organizatorzy połączyli je z rozdaniem nagród w finale pierwszego ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Prymas Wyszyński, Człowiek niezwykłej miary”. Jego plon to prace literackie i plastyczne.

- Chcieliśmy przez to uwrażliwić uczniów na dobro, na te wartości, które wskazywał nam Prymas Tysiąclecia – mówi Anna Słodyczka, dyrektorka Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. – Oparliśmy to na „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, które jest drogowskazem, jak być dobrym, bożym, wartościowym człowiekiem. Udział wzięło 27 szkół, a 67 uczniów zostało nagrodzonych.

P3910653

Katolicka Szkoła Podstawowa w Czerwiennem im. kard. Stefana Wyszyńskiego, która konkurs organizowała, jako szkoła integracyjna jest perełką wśród 119 już placówek prowadzonych przez zawiązane 30 lat temu Stowarzyszenie. I razem z Przedszkolem, Szkołą Specjalną Przysposabiającą oraz specjalną Szkołą Branżową kształcącą kucharzy, tworzy w Czerwiennem wyjątkowy edukacyjny konglomerat.

Już w sali hotelu Bachledówka laureaci odbierali sowite nagrody z rąk przybyłej z Częstochowy pani prezes SPSK, Marii Chodkiewicz i czarnodunajeckiego wójta Marcina Ratułowskiego.

P3910747

 Rangę wydarzenia podnosiła obecność przedstawicieli Kurii Metropolitalnej, małopolskiego Kuratorium Oświaty, władz czarnodunajeckiej gminy, redakcji miesięcznika „Wychowawca”. Laureaci ze swoimi opiekunami stanowili zarazem delegacje placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z całej Polski, a w największej liczbie z Opolszczyzny.

Znamienici wykładowcy, jak  o. prof. Janusz Zbudniewek z warszawskich paulinów, prof. Krystyna Czuba z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, prof. Jan Żaryn z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie czy o. Jerzy Kielech, wykładowca w Seminarium Duchownym o. paulinów w Krakowie, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Czerwiennem na Bachledówce – poświęcili swoje wykłady niezłomnemu Prymasowi jako obrońcy narodowego ducha, wzorowi miłości do Kościoła i Matki Bożej. Analizowali też jego wpływ na losy Polski i Europy, dokumentowali pobyt na Bachledówce.  

P3910672

Prof. Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Wyższej, w archiwach ludźmierskiego Oddziału Związku Podhalan odnalazła natomiast unikatowe dokumenty: mowę Andrzeja Skupnia-Florka, którym w 1957 roku witał na Podhalu kard. Stefana Wyszyńskiego w towarzystwie ks. abpa Baraniaka, do tego jeszcze Florkową relację z pobytu.

Ciekawą częścią przedzielonego wspólnym obiadem Sympozjum stały się wspomnienia świadków życia i posługi beatyfikowanego niedawno Prymasa, który prowadził polski Kościół w najtrudniejszych latach stalinizmu i podczas kolejnych kryzysów ówczesnego systemu.

Fot. Anna Szopińska

{gallery}ania/religia/Bachledówka_21{/gallery}