dsc 0217 24aLUDŹMIERZ. Uroczystości, które trwały w ludźmierskim Sanktuarium przez miniony weekend, rozpoczęły pielgrzymkę relikwii bł. ks. Michael’a McGivney’a – założyciela Rycerzy Kolumba. Z Ludźmierza powędrują one do nowotarskich parafii.

Dziesięciu kolejnych rycerzy zostało wprowadzonych do III stopnia, czyli do pełnego uczestnictwa w łaskach i dziełach zakonu, który krzewi idee miłosierdzia, jedności i braterstwa. Rycerze Kolumba są w tej chwili największą w świecie bratnią organizacją katolickich mężczyzn.

Postać amerykańskiego księdza, żyjącego w drugiej połowie XIX wieku, zmarłego w wieku zaledwie 38 lat, była wspominana w kontekście prekursorstwa zaangażowanej społecznie posługi duszpasterskiej i misyjnej, bliskości z parafianami oraz troski o rodzinę. Jego dzieło może być wskazówką i inspiracją również dla dzisiejszego Kościoła.

dsc 0203 553

Zakon Rycerzy Kolumba ks. McGivney założył w roku 1882.  W 2008 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Założyciela Rycerzy Kolumba i mianował go Czcigodnym Sługą Bożym. W maju 2020 roku papież Franciszek, zatwierdził cud przypisywany jego wstawiennictwu. Cud beatyfikacyjny ks. Michaela McGivney’a nazywany jest „cudem pro-life”.

Przypomnijmy, że struktury zakonu na Podhalu inicjowali prof. Stanisław Hodorowicz i ówczesny poseł, dziś wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. Wielkim Rycerzem ludźmierskiej Rady jest Paweł Put.

Rycerze Kolumba są inicjatorami i realizatorami zbiórek na charytatywne cele. Tym razem ludźmierskim, celebrowanynm z udziałem o. Kazimierza Kubata, kapelana Rycerzy Kolumba, uroczystościom też towarzyszyło dzieło miłosierdzia - zbiórka środków czystości, artykułów do pielęgnacji i higieny osobistej oraz do dezynfekcji. Odbiorcą tych darów będzie Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie.

Fot. Santuarium Matki Bożej Ludźmierskiej