P3900980NOWY TARG. Uroczysta sesja Rady Miasta była okazją nie tylko do przypomnienia chlubnej historii 140-letniej OSP, pełnej heroicznych wysiłków i aktów pomocy bliźniemu; do poświęcenia i  przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SLOp Izusu D-Max. Na strażaków-ochotników spłynął deszcz odznaczeń. Dziękowali i oni. Dzisiaj – o tych uhonorowanych.

Ponieważ część odznaczeń była nadana przez Prezydenta RP, by je wręczyć przyjechał przedstawiciel wojewody – dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Szymon Strzelichowski.

Srebrne Krzyże Zasługi odebrali druhowie Jan Bryja, Maciej Watychowicz i Henryk Wielkiewicz, a Brązowe - druhowie Marek Łaś, Marcin Waligórski i Józef Zięba.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał druhowi Janowi Łapsie.

P3900987

Nie brakło też Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, nadanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Złote otrzymali druhowie: Władysław Bachulski, Krzysztof Batkiewicz s. Adama, Arkadiusz Bukowski, Kazimierz Skawski, Bartłomiej Wolski i Andrzej Wręźlewicz, a Srebrne – druhowie: Piotr Bryniarski, Szczepan Cypara, Dawid Czubernat, Piotr Jędrol, Paweł Waligórski. Brązowe przypadły: druhnie Agnieszce Wielkiewicz, druhom Krzysztofowi Batkiewiczowi s. Stanisława, Bartłomiejowi Czubernatowi, Krzysztofowi Worwie i Łukaszowi Worwie.

Odznaką Strażak Wzorowy Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP wyróżniło druha Grzegorza Frydę.

Natomiast Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” nadał druhowi Janowi Bryi.

Były i podziękowania ze strony jubilatki dla wspierających ją. Takimi wyróżnieniami odwdzięczyli się strażacy posłance Annie Paluch, marszałkowi Małopolski Witoldowi Kozłowskiemu, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Janowi Piczurze, burmistrzowi Grzegorzowi Watysze i przewodniczącemu nowotarskiej Rady Miasta Grzegorzowi Luberdzie.  

Fot. Anna Szopińska

{gallery}ania/straż_pożarna/OSP_odznaczeni_na_140-lecie{/gallery}