Danusia21NOWY TARG. 1. września stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu obejmie Danuta Wojdyła. Jej poprzedniczka, Elżbieta Dzikowska, zakończyła czteroletnią kadencję w czerwcu.

Termin składania ofert konkursowych miasto przedłużało, gdyż w pierwszym nie zgłosił się żaden kandydat. W następnym terminie do tej funkcji pretendowała dwójka kandydatów, w tym jeden zamiejscowy. Po drugim etapie konkursu, czyli rozmowie kwalifikacyjnej, w wyniku tajnego głosowania, komisja konkursowa zarekomendowała burmistrzowi kandydaturę Danuty Wojdyły. Decyzja właśnie zapadła.

Wcześniej Danuta Wojdyła pracowała już w MBP jako bibliotekarka. W kadencji 2010 – 2014 zasiadała w Radzie Miasta. Była zaangażowana m.in. w tworzenie Nowotarskiej Strefy Relaksu na brzegu Białego Dunajca. Później kandydowała do Rady Powiatu. Ostatnio kierowała Działem Promocji, Współpracy i Monitorowania Karier Zawodowych w Podhalańskiej Wyższej.

Fot. Danuta Wojdyła / Twitter