foto 300

Od 1 lipca wnioski o świadczenie 300 plus można składać tylko drogą elektroniczną. Eksperci ZUS pomogą rodzicom poprawnie wypełnić wnioski w specjalnych mobilnych punktach. W najbliższych dniach będą dyżurowali w Poroninie, Białym Dunajcu, Ochotnicy Dolnej, Jabłonce i Zakopanem.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Mobilne punkty ZUS będą działały:
• 12 lipca w godz. 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy w Poroninie przy ul. Piłsudskiego 5;
• 13 lipca w godz. 9.00 – 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 363;
• 14 lipca w godz. 9.00 – 13.00 w KRUS w Zakopanem przy ul. Jagiellońskiej 7;
• 14 lipca w godz. 9.00 – 13.00 w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce przy ul. 3-go Maja 3;
• 16 lipca w godz. 9.00 – 13.00 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (Osiedle Dłubacze 160);

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek, muszą pamiętać o:
• dowodzie osobistym,
• numerze PESEL dziecka,
• orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
• nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
• oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.