P3820905NOWY TARG. Ilość par, które tego roku obchodzą 50- i 60-lecie pożycia małżeńskiego, skłoniła władze miasta do rozłożenia świętowania w czasie.

Burmistrz Grzegorz Watycha podejmował jubilatów w góralskim wystroju Karcmy u Borzanka, składając życzenia i wręczając nadane Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w asyście pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Grażyny Wielkiewicz i przewodniczącego Rady Miasta, Grzegorza Luberdy. Ponieważ par diamentowych Prezydent już nie odznacza, uhonorowało je miasto.

P3820892

Pary z samego początku lat siedemdziesiątych i sześćdziesiątych to stadła z okresu „gierkowskiego”, czyli z lat – mimo wielu jeszcze niedostatków - chyba największego optymizmu w epoce PRL-u. Dla miasta były lata inwestycyjnego boomu i największej prosperity kombinatu obuwniczego. Powstało też wiele bloków, sklepów, prywatnych domów i zakładów rzemieślniczych. Właśnie to pokolenie musiało się wykazać wielką pracowitością, a potem – zmierzyć ze skutkami transformacji ustrojowej. W każdym razie – nie jest to pokolenie roszczeniowców, egoistów ani frustratów.

P3820764

Dziś – może zdrowie już nie to, siły nadwątlone, ale jubilaci mogą służyć wstępującym pokoleniom za przykład wytrwałości, zaradności, góralskiego uporu i pokoju serca, jaki dają wspólnie przeżyte lata. Bo przecież, jak śpiewa Grażyna Łobaszewska: „Czas nas uczy pogody…”. 

 Uhonorowani dzisiaj jubilaci – w liczbie 20 par - to zaledwie jedna trzecia tych, którym tego roku należą się Medale. Kolejne wręczenia zaplanowało miasto na 6. i 7. lipca.

Fot. Anna Szopińska