186308677 348776556604779 385261594620582657 n

W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zespół stara się o dotację, która umożliwi zorganizowanie wyjątkowego wydarzenia związanego z 102. rocznicą urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

 W maju 2022 roku pragniemy zjednoczyć nas wszystkich w Rabie Wyżnej na Podhalu, gdzie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie: „3. Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 102. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II - informują organizatorzy - Wydarzenie to będzie formą podziękowania dla Ojca Świętego za to jak wpłynął na nasze życie, z nami był i nadal jest w naszych sercach. Kluczowe znaczenie w przedsięwzięciu stanowić będą dzieci i młodzież w liczbie ponad 150. osób skupione wokół sekcji nauki gry na skrzypcach, basach i akordeonie w największej kapeli góralskiej w Polsce – Małej Armii Janosika.

 O tym jak wyglądały obchody pierwszej majówki możemy się przekonać sami: 

 

Każdy, kto ma ochotę wspomóc Małą Armię Janosika może oddać głos na zadanie POD 22.

Poniżej instrukcja jak można oddać głos:

LINK DO SZYBKIEGO GŁOSOWANIA PRZEZ INTERNET: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Na karcie głosowania zaznaczamy pozycję: POD 22

Głosowanie trwa od 14 maja do 14 czerwca 2021 r.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma tylko 1 głos, co oznacza, że może zagłosować tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka.

Można zagłosować na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.

Będziemy wszyscy wspólnie śpiewać, wspominać Św. Jana Pawła II w towarzystwie MAŁEJ ARMII JANOSIKA. Aby tak się stało każdy z Was MUSI ZAGŁOSOWAĆ NA NASZ POMYSŁ – zachęca Mała Armia Janosika.