fb img 1619087766908

Panuje przeświadczenie, że jeśli w rodzinie uzależnieniem dotknięty jest jeden członek rodziny , to gdy on podejmie leczenie to problem jest rozwiązany. Tymczasem z powodu uzależnienia choruje cała rodzina i cała rodzina powinna się leczyć. Jeśli terapii poddają się wszyscy członkowie rodziny, to szanse wyjścia z nałogu osoby uzależnionej szacuje się na dwa razy większe niż wtedy gdy leczy się tylko uzależniony. Poprawie ulegają także wzajemne relacje.

Terapia dla osoby z rodziny, trwa przeważnie dłużej, niż terapia dla osoby uzależnionej. Wynika to z tego , iż dłużej trwa proces uświadamiania problemu oraz trudniejsza jest motywacja takich osób do zmiany postawy i zachowania. Istnieje także pewna trudność dokończenia terapii, gdyż uzyskując względną stabilność emocjonalną , takie osoby dochodzą do wniosku, że ta terapia nie jest już im potrzebna.

W terapii dla osób współuzależnionych bardzo ważna role odgrywają spotkania grupowe. Tylko na takich spotkaniach może zaistnieć konfrontacja z innymi osobami  których dotknął ten sam problem. Tylko tak można nabrać dystansu oraz doświadczyć tego, iż nie tylko ja tak mam, nie tylko w mojej rodzinie została zaburzona harmonia. Grupa wsparcia daje więc możliwość identyfikacji z własnym problemem  oraz poczucia siły i nadziei od innych członków , którzy już pewne rzeczy przeżyli a obecne ich życie wygląda inaczej. Czasami taka grupa zastępuje rodzinę w której można porozmawiać podzielić się  swoimi radościami i sukcesami oraz wspierać w sytuacjach kryzysowych a także otrzymać nadzieję na zmiany. 

Grupy wsparcia prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju

-Wtorek od 19 do 20
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych "Szansa"
Nowy Targ ul. Kościelna 1 /salka katechetyczna przy kościele św. Katarzyny/

-Środa od 18 do 19 
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych "Tu i Teraz" 
Szaflary ul. Kościelna 1 /salka przy Kościele św. Andrzeja Apostoła

****

Współuzależenienie

-to podporządkowanie swojego życia drugiemu człowiekowi i wynikające z tego powodu cierpienie. 
Osoba która żyje z osobą uzależnioną czy to partnerem czy innym bliskim lub członkiem rodziny , żyje życiem tego drugiego człowieka a nie własnym. Dopasowuje do niego swoje zachowania , porzuca dbanie o siebie i o swój rozwój i wchodzi w tak silne współodczuwanie, iż w pewnym momencie nie wyobraża sobie innego życia, a takie zachowanie uważa za naturalne. 
Praktycznie bardzo trudno uchronić się przed tym gdy w rodzinie jest osoba uzależniona. Można temu zaradzić ,ale mało komu to się udaje bez pomocy specjalisty. Osoba współuzależniona traci bowiem własną tożsamość, w całej rodzinie panuje chaos, trudno jest odróżnić swoje emocje od tych które przejmuje się od uzależnionego. Zacierają się wszelkie granice a całe życie koncentruje się wokół uzależnionego.  

Zachowania osoby współuzależnionej
-zależy od tego w jakiej fazie znajduje się osoba uzależniona. To od tego jak funkcjonuje uzależniony zależy stan emocjonalny osoby współuzależnionej i jest to cały wachlarz emocji od euforii po leki i depresję. 
Osoba współuzależniona jest nadmiernie wyczulona, kontrolująca, usprawiedliwiająca, chroniąca, przejmująca odpowiedzialność za uzależnionego, obwiniająca się , ulegająca manipulacji, o niskiej samoocenie. Często również taka osoba zaprzecza temu że problem istnieje.       
Więcej na ten temat będziemy pisać w następnych postach. 
W Stowarzyszeniu Rozwoju można umówić się na konsultację, na której psychoterapeuta odpowie na wszelkie pytania związane ze wspóluzaleznieniem.

Nr telefonu do umówienia konsultacji : 724 246 184