stąd się wydobywa smródNOWY TARG. Kontrola przeprowadzona jesienią przez Wody Polskie wykazała szereg nieprawidłowości i uchybień w gospodarce wodno-ściekowej Rancha LOT na wysokiej skarpie Białego Dunajca. Gdy stopniał śnieg, z wylotu oczyszczalni biologicznej znów czuć było wyraźnie fekalny zapach.

Jesienne czynności przedstawicieli Wód Polskich skutkowały również skierowaniem wystąpienia do nadzoru budowlanego. A teraz właśnie przyniosły radykalną decyzję.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął właśnie decyzję o cofnięciu pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do potoku bez nazwy, ze względu na ważne, istotne uchybienia – zarówno w zakresie odprowadzania ścieków, jak i wykonania urządzenia wodnego – informuje Magdalena Gala, rzecznik prasowy Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. - Oczywiście decyzja dotyczy kompleksu Rancho LOT. Po uprawomocnieniu się tej decyzji zostanie również wydana decyzja o likwidacji wylotu, z rygorem natychmiastowej wykonalności.  

P3770663

Obowiązek jej realizacji spoczywałby oczywiście na właścicielu obiektu. Do Wód Polskich należeć będzie sprawdzenie wykonania.  

Brak pozwolenia wodno-prawnego zmieni też sytuację formalną. Od momentu uprawomocnienia się decyzji o jego cofnięciu organem nadzorującym gospodarkę wodno-ściekową w obiekcie będzie miasto.