komunzakopkwiat21ZAKOPANE. W związku z prowadzonym remontem ulicy przewodnika Józefa Krzeptowskiego oraz prowadzonymi równolegle pracami przy budowie sieci gazowej, Urząd Miasta Zakopanego zawiadamia, że na okres 2. kwietnia — 5. kwietnie zostanie przywrócona przejezdności ulicy. 

Od 6. kwietnia 2021 - z uwagi na prowadzone prace budowlane - nastąpi ponowne zamknięcie ulicy.

Jednocześnie prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i ostrożna jazdę. W dalszym ciągu ulica Józefa przewodnika Krzeptowskiego pozostanie terenem budowy.