a97da629b098b75c294dffdc3e463904

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Projekt skierowany jest do osób pracujących – także dla osób w wieku 25 – 50 lat posiadających wykształcenie policealne/pomaturalne!

 Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?


Kim jest osoba pracująca?


Jeżeli:

To jesteś osobą pracującą.


Na co możesz otrzymać dofinansowanie?


Co trzeba zrobić – krok po kroku

źródło: UM Zakopane