107824648 4136599153080248 478013575825487063 oNOWY TARG. W związku z brakiem możliwości wystąpienia na Sesji Rady Miasta, Nowotarski Klub Abstynentów „Rodzina” postanowił za pośrednictwem mediów skierować do kierujemy do władz Miasta poniższy list otwarty.

Oto jego treść:

Pan Mgr Grzegorz Watycha Burmistrz Nowego Targu,

Pan Mgr Grzegorz Luberda – Przewodniczący Rady Miasta

W imieniu Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina” pragnę wyrazić zdziwienie i zaskoczenie podziałem środków w ramach otwartego konkursu ofert na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Mimo zabezpieczenia rekordowej kwoty 200 tys. zł, rozdysponowano 137 tys. zł. Ku naszemu zdumieniu dotacja dla naszego Klubu wyniosła 30 tys. zł czyli o 5 tys. zł. mniej niż w roku poprzednim.

Pragnę zaznaczyć, że nasz Klub od ponad 40 lat pomaga w terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu. Kwota ta pozwoli tylko w niepełnym zakresie na zabezpieczenie bazy lokalowej Klubu, bowiem umowa nie obejmie kosztów za miesiąc styczeń, które musimy pokryć sami. Sytuacja byłaby dla nas zrozumiała, gdyby nie było środków albo była ich ograniczona ilość. Tymczasem przed złożeniem oferty otrzymaliśmy telefon z Urzędu Miasta, żeby napisać o więcej środków niż w 2020 r. bo pieniędzy jest o wiele więcej. Po czym obcina się nam to co było rok wcześniej.

27503532 1855556607851192 7453601013193210708 o

Czy władzom miasta chodzi o zamknięcie Klubu?

Z analizy wydatków w roku 2019 wynika, że środki z funduszu antyalkoholowego są przeznaczane na inne cele. Wymienię tylko te najwyższe kwoty, które nie mają nic wspólnego z profilaktyką i terapią osób uzależnionych:

Mini zoo podczas Targów Wielkanocnych – 13.000 zł

Wyścigi koni małopolskich i podhalańskich – 22.000 zł

Piknik Lotniczy – 24.000 zł

Obchody Dnia Seniora - wydanie książki – 6.500 zł

Zagroda Mikołaja z reniferami – 14.000 zł

Dlaczego pieniądze są wydawane w sposób niecelowy, bardzo często na jednodniowe imprezy, a brakuje ich na faktyczną pracę na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin?

Z diagnozy zamieszczonej w Miejskim Programie Profilaktyki na rok 2021, wynika że w opinii ankietowych mieszkańców Problemy Alkoholowe znajdują się na pierwszym miejscu. Zanieczyszczenie powietrza na drugim. Problem narkomanii na trzecim. Co trzecia osoba miała w ostatnim roku przynajmniej raz poczucie utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu po jego rozpoczęciu, a więc jest alkoholikiem.

1/3 respondentów przejawiała w przejawiała roku ryzykowny styl spożywania alkoholu. Aż 49 % dorosłych mieszkańców miasta biorących udział w badaniu twierdzi, że osobiście spotkała się z sytuacją prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Są to zatrważające dane zamieszczone w diagnozie sporządzonej przez służby miejskie, dlatego powinno się główny punkt ciężkości położyć na terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a nie na organizowanie imprez kulturalnych czy sportowych.

W imieniu środowiska trzeźwościowego jeszcze raz wyrażam protest przeciwko marginalizowaniu problemu alkoholizmu w mieście. Proszę też o umożliwienie na kolejnej sesji Rady Miasta prezentacji dorobku Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina”. Wnioskuję również o zmianę zarządzenia w sprawie podziału środków i przyznanie kwoty na dotychczasowym poziomie.

Zarząd Nowotarskiego Klubu Abstynentów „Rodzina”

Fot. FB KLubu Abstynentów "Rodzina" w Nowym Targu