P3750686NOWY TARG. Od nowego roku całe miasto obsługuje już tylko jedna firma odbierająca odpady. Prawie gotowy jest projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, lokalizowanego obok regionalnej instalacji firmy FCC.

Gospodarka odpadami, niestety, generuje coraz większe koszty. Na razie nie dotknęły one mieszkańców, jednak korekta w perspektywie tego roku stawek może okazać się nieuchronna. Na razie jednak firma Empol dostarcza mieszkańcom nowe harmonogramy i worki na poszczególne frakcje. Częstotliwość odbioru niektórych frakcji się zwiększyła. Gabaryty będą zbierane trzy razy w roku. Popiół może teraz trafiać do jednego kubła z odpadami zmieszanymi, a papier i szkło – oczywiście w workach różnych kolorów – będą odbierane tego samego dnia. 

P3750690

Niezależnie od harmonogramów odbioru w dwóch strefach, nowotarżanie mogą sami dowozić odpady różnego rodzaju do tymczasowego PSZOK-u, jednak obsłuży on ich tylko w określone dni.

- Do czasu wybudowania nowego punktu będzie on tam zlokalizowany, z tym, że od początku roku obsługuje go już – w określonych dniach i godzinach - nasz pracownik z Zakładu Zieleni, który docelowo trafi do miejskiego punktu - zapowiada bumistrz Grzegorz Watycha. 

Natomiast ci, którzy odpady gabarytowe, sprzęt elektroniczny, urządzenia AGD, zuzyte opony itd. sami przytransportowali do punktu bez wiedzy o dniach i godzinach wyznaczonych dla mieszkańców Nowego Targu – mogą, niestety, zostać odprawieni z kwitkiem. I lepiej niech nie próbują zostawić ładunku u bramy, bo teren jest objęty monitoringiem i mogą ich spotkać niemiłe konsekwencje.

P3750700

- Przypominamy, że PSZOK od mieszkańców Nowego Targu będzie przyjmował odpady w takie dni jak poniedziałki i środy od godz. 10.00 do 16.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 13.00 – mówi Elwira Nowobilska-Majewska, kierowniczka referatu ds. gospodarki odpadami w UM Nowego Targu. - W inne dni odpady od nowotarżan nie będą przyjmowane. W związku z tym serdecznie apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie dni i godzin, w których PSZOK jest dla państwa czynny. Jednocześnie przypominamy, że PSZOK przyjmuje tylko odpady komunalne – zebrane selektywnie lub dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. Mogą to być odpady tylko z terenów zamieszkałych i należy przestrzegać dotychczasowych limitów: 6 zużytych opon na jedno gospodarstwo domowe rocznie, 1.500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wyłączając oczywiście azbest oraz tona mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

Zanim harmonogramy dotrą do wszystkich mieszkańców, są już upublicznione na tablicach ogłoszeń.

Fot. Anna Szopińska