DSCF5890NOWY TARG. Umowa na odbiór odpadów z terenu miasta została podpisana tuż przed świętami, bo 22. grudnia. Cena tej usługi dla mieszkańców się nie zmieni. Teraz jednak, od 1. stycznia,  będzie nowotarżan obsługiwała jedna firma – Empol (w miejsce konsorcjum firm).

Miasto zostało podzielone na dwa rejony, a ulice, które wchodzą w skład jednego lub drugiego są wyszczególnione na odwrocie harmonogramów odbioru, które z początkiem roku firma sama dostarczy mieszkańcom wraz z workami na poszczególne frakcje i naklejkami z wydrukowanym kodem (harmonogramów nie trzeba odbierać w Urzędzie). 

Dodajmy, że podane terminy odbioru dotyczą zarówno nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.  

Częstotliwość odbioru papieru i szkła miała być comiesięczna, jednak w praktyce i w harmonogramie wypada nawet co trzy tygodnie.

Papier i szkło trzeba wystawiać w workach. Odbiór akurat tych dwóch surowców wtórnych będzie się odbywał tego samego dnia. Bioodpady również trzeba wystawiać w workach. Natomiast odpady zmieszane – w pojemnikach. Kto nie chciałby łączyć w jednym pojemniku odpadów zmieszanych i popiołu – może wystawiać dwa pojemniki.

Poniżej: harmonogramy odbioru dla dwóch rejonów:

harm2011

harm2012

harm2021

harm2022