DSC 0704

Piecone na piecu, cieplućkie, pochnące.. o hej!

 Nie wiem cy wiycie, ale downij moskole to było jedzenie ludzi biydnyk.

Tak jak kluska. Mama spomino, ze w chałpie cynściej mieli moskole, jako chleb, bo sie ik szybcij robiyło. Piecone na blachak, z tego, co zawse w chałpie było. Nawet w pozniejsyk casak, jak juz było troche lepiej, nie do kozdej wsi dowoziyli chleb, abo w sklepie było go mało. Kie drozdzy pod rękom ni mieli, coby upiec chleb, no to casem trza było napiec moskoli, coby było co zjeść. Nie syćka tyz mieli piekarnik.

Teroz moskole som na syćkik weselak, imprezak, festynak… som to rarytasy. Ale powiem Wom, ze te okrąglućkie, z patelni i zimne już mnie tak nie ciesom.

Nie wiem cy wiecie z cego robi sie moskole?

No piyrso rzec to uwarzone, przepucone przez praske grule. Drugo to mąka. Zwykło, pszenno mąka. Telo. Nic wiencyj. Nie daje sie do nik zodnyk jojek! Przecież downiej jojka były, coby ik same jeść, abo tyz sprzedać, a nie marnować do piecenio moskoli. Z reśtom downiej ludzie ni mieli tyk jojek telo co dziś, bo tyz chowali kury sami, nie goniyli do sklepu.

Nie wiem cy wiece jak robi sie moskole?

Uwarzyć grule na mienko. Przepucyć przez praske, abo tłuc w gorku, coby sie spucyły i ni miały grudek. Przestudzone wysypać na stolnice, podtrzepanom mąkom. Teroz trza dotrzepać mąki telo, kielo grule przyjmom. I juz. My nie solimy ciasta, bo solimy grule jak sie gotujom. Wyrobić szybko i krotko, rozwołkować i kłaść na ciepłe blachy. Ej kielo to pochnie!!!

Jak sie przypiekom z jednej strony, przełozyć na drugom. A potem ino jeść....

Jo najbardziej lubiem takie ciepłe, ze jak posmarujem masłem, to mi sie topi i leje po brodzie i ryncak. Jak chodzi o blachy, to nojlepiej jak bedom zagrzote, ale nie straśnie goronce, coby sie nom moskoliki nie spolyły. Ni mogom tyz być niedogrzote, bo sie syćko przyklei.

Downiej robiyli na rozgrzotyk blachak, jak skońcyli warzyć obiod, coby se pomalućku dochodziyły, dokładali po troche drzewa.

Nie wiem cy wiecie z cego jesce mogom być moskole?

Był jesce jeden sposób robienio moskoli. Bez grul.

Trza było zagnieść mąke z kwaśnym mlykiem i sodom ocysconom. Piec tak samo. One wychodzom grubse, bo rosnom na sodzie. Ne i trochę twardse, bo bez grul.

Powiem Wom jesce, ze kie ni mocie blach, to mozecie sprógować robić na patelni. Ino jom zagrzejcie i nie lejcie na niom zodnego smolcu.

Dejcie znać cy Wom wysły! ;)