ankieta 800x580

50 głosów oddano w naszej kolejnej ankiecie, w której ocenie poddano burmistrza Zakopanego Leszka Doruli. Wyniki pokazują, że na tę chwilę ma on więcej przeciwników niż zwolenników

64 procent z głosujących odpowiedziało, że negatywnie ocenia dotychczasową pracę burmistrza. 32 procent było przeciwnego zdania, a 2 procent nie potrafiło się jednoznacznie określić.