perła spisza

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Dursztyna prowadzi zbiórkę pieniędzy na dokończenie budowy nowego przedszkola.

Przedszkole prowadzone jest przez trzy siostry ze zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.  Warunki, w których obecnie prowadzone jest przedszkole są bardzo skromne. Obecny dom przerobiony został ze stodoły w latach 70-tych jest w złym stanie. Dzieci nie mają miejsca na zabawę i prace grupowe, niemożliwym jest prowadzenie zajeć ruchowych, rytmiki oraz ich pracy wychowawczej czy szkolnych uroczystości. Planujemy  na pokolenia – wychowując dzieci, bo jakie będą one, taka przyszłość narodu. Przedszkole jest najważniejszym etapem w życiu dziecka, i w nim wszystko się kształtuje - mówią siostry.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Dursztyna rozpoczęłyśmy budowę przedszkola, aby móc objąć profesjonalną opieką najmłodsze dzieci, a także zapewnić realizację projektów kulturalnych i religijnych wzmacniających więzi społeczne, w które są zaangażowane wszystkie grupy wiekowe (cała wieś). Dotychczas został zrealizowany I etap (stan surowy otwarty) i II etap (stan surowy zamknięty). Obecnie rozpoczynamy III etap (prace wykończeniowe i wyposażenie budynku). Kwota na ten cel przekracza milion złotych. W pierwszej kolejności pragniemy zebrać 100 tyś na ocieplenie domu - tłumaczą siostry - Chcemy wybudować przedszkole, by dursztyńska Skałka była miejscem jeszcze większego szczęścia i radości nie tylko dzieci ale i ich rodzin. Wiemy, jak to robić, bo czynimy to z powodzeniem od pół wieku przygotowując dobrą przyszłość dla całego świata i Kościoła.  Brakuje nam jedynie budynku, w którym mogłybyśmy zapewnić dzieciom warunki do wspaniałej zabawy, nauki, poznawania świata i wzrastania.

Jak widać nie brakuje im zapału i chęci do pracy, brakuje miejsca - budynku, w którym mogą nieść radość dzieciom i ich rodzinom, tak jak to czynią od pół wieku w Zgromadzeniu Niepokalanek. Szczytny cel można wesprzeć wpłącając datki na zbiórce.

Wszystkich darczyńców obejmujemy modlitwą - zapewniają Siostry.