ms rodowsiak

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskawychodzi naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu programem dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne, zwiększając budżet programu Mój Prąd o 100 mln złotych. Nabór kolejnych wniosków potrwa  do 18 grudnia 2020 roku.

Miliardowy budżet programu Mój Prąd został już wyczerpany. Wpłynęło ponad  200 tys. wniosków o dotacje. Dodatkowe środki finansoweprzeznaczone na ten celprzyczynią się do powstania dodatkowych 20 000 instalacji w polskich domach.

– Cieszę się, że jest takie duże zainteresowanie dotacjami. Fotowoltaika generuje duże oszczędności zużycia energii elektrycznej, ale także jest niezwykle ekologicznym rozwiązaniem na miarę naszych czasów. Inwestujemy w innowacyjność i działania na rzecz ochrony środowiska. Zachęcam do zapoznania się z przedstawioną ofertą– powiedział Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, które mają w swoim domu instalacje wytwarzające prąd o mocy od 2 do 10 kW.  

Program będzie kontynuowany w 2021 roku. Nowa odsłona będzie dawała jeszcze większe możliwości dla potencjalnych beneficjentów i pozwoli budować niezależność energetyczną polskich gospodarstw domowych.

mat. prasowy/Monika Zybajło