zdj

To konkurs, w którym można zdobyć pieniądze m.in. na instrumenty, akcesoria muzyczne czy stroje dla orkiestr dętych działających w naszym regionie. Województwo Małopolskie przeznaczyło na ten cel 350 tys. zł. wsparcia. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 9 października.

 To już druga odsłona konkursu pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. Jego celem jest wsparcie w obszarze kultury, które pozwoli na tworzenie i poznawanie kultury, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych.Pomoc dotyczy zakupu:  – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, koncertów małego składu zespołu, spotkań, prelekcji), które będą się odbywać i będą dostępne dla odbiorców w wersji on-line (np. w formie relacji on-line, webinarium itp.)

Wartość jednostkowa zakupionych instrumentów, elementów akcesoriów muzycznych, strojów lub sprzętów, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł.

Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł. łącznie. W tym roku na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu przeznaczyliśmy o 100 tys. zł. więcej niż w poprzednim. Jest to kwota 350 tys. zł 

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 września 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 tys. złotych.

Termin naboru ofert do 9 października 2020 r.

Wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj.

mat. prasowy UMWM