ochotnica mistrz tradycji 16x9 muzykowanie ostateczny

Kiedyś życie górali wyglądało inaczej. Przekaz tradycji i dziedzictwa odbywał się z pokolenia na pokolenie, w domach, na posiadach. To domy były ostoją tradycji. Współcześnie jednak tradycję wypiera internet i nowoczesność.

Młodzi ludzie, nie mając dobrych wzorców, inspirują się często tymi, które są dla nich łatwo dostępne, szukając ich w internecie. Choć wiele elementów tradycji jest nadal żywych, to jednak edukacja stała się wręcz konieczna, by tradycyjną muzykę góralską przekazać zgodnie z jej duchem.

I tak, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pozyskanemu przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej na realizację zadania „Muzykowanie na góralskich nutach” mistrz - Krzysztof Dobrzyński - przekazuje młodemu pokoleniu mieszkańców Ochotnicy Górnej umiejętności związane z grą na skrzypcach i basach, aby tradycyjną muzykę górali gorczańskich uchronić od zapomnienia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

źródło: WOK Ochotnica Górna