dziadysmigusowe

Dobiegają końca prace nad realizacją zadania pt. „Dziady śmigustne-tradycja wiosennego kolędowania”. Projekt był realizowany przez Muzeum im. Władysława Orkana dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021

BADANIA TERENOWE: W ramach działań przeprowadzone zostały badania terenowe we wsi Dobra i okolicy, mające na celu inwentaryzację wiedzy dotyczącej tradycji dawnego kolędowania cyklu wiosennego. Informatorami byli zarówno najstarsi mieszkańcy wsi jak i depozytariusze kultury (członkowie kół gospodyń, zespołów regionalnych). Badania terenowe prowadzone były metodą etnograficzną, dzięki niej pozyskano materiał badawczy czyli 10 wywiadów narracyjnych, pogłębionych.

KWERENDY: Kolejno zrealizowano kwerendy archiwalne przeprowadzone zarówno w bibliotekach, muzeach jak i archiwach prywatnych, a także uczelnianych. Rezultatem realizacji tej części zadania było pozyskanie materiału badawczego (wywiady etnograficzne, fotografie, materiały audio-video, archiwalia).

POKAZ: Kolejnym etapem realizacji zadania była organizacja pokazu wykonywania strojów i akcesoriów kolędniczych przeprowadzona przez jedną z grup obrzędowych. Zapis cyfrowy pokazu pt. "Przychodzili, przychodzili... rzecz o śmiguśniokach z Dobrej został udostępniony online na stronie Muzeum i GOK w Dobrej, a także na grupie założonej na facebooku „Dziady śmigustne z Dobrej – tradycja wiosennego kolędowania”. Film wzbogacono zarejestrowanymi wywiadami i zapisem autentycznej, współczesnej formy obrzędu kolędniczego w Dobrej. Film pełnił funkcję narracyjno-edukacyjną, był oprawą multimedialną wystawy.

WYSTAWA: Na podstawie zgromadzonego materiału pozyskanego w trakcie badań terenowych i kwerend, jak i korzystając z muzealiów znajdujących się w zbiorach Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce- Zdroju, Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, a także ze zbiorów prywatnych, zrealizowano wystawę czasową pt. „Dziady śmigustne – tradycja wiosennego kolędowania”.

dziadysmigusowe2

Ponadto udostępniono w sieci zapis cyfrowy z audiodeskrypcją wystawy, popularyzujący tą tematykę szerszej grupie odbiorców. Dzięki audiodeskrypcji możliwe stało się zwiedzenie wystawy przez osoby z dysfunkcją wzroku. Audiodeskrypcja została przygotowana przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju. audiodeskrypcja wystawy

KATALOG: Wydany został bogato ilustrowany katalog do wystawy, dystrybuowany nieodpłatnie wśród zwiedzających wystawę oraz mieszkańców Dobrej, a jego wersja elektroniczna została umieszczona na stronie internetowej Muzeum.

Autorkami projektu były Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka i Natalia Klęsk

Koordynator projektu Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka

Naszemu projektowi partnerował Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

mat. prasowy