obraz 2021 10 19 203939

Czyli pełna symboliki opowieść o dawnym życiu na orawskiej wsi...

 Film powstał w ramach projektu Zakodowane w kulturze, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W niedzielne popołudnie 17 października, w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w odbyła się premiera filmu i wernisaż wystawy fotografii Na Orawie… Opowieść o symbolach kultury ludowej.
W opowieści o kulturze ludowej orawskiej wsi wykorzystano język symboli. Kilkunastominutowy film i wystawa opowiadają o symbolice i znaczeniu ognia, wody, chleba, drzewa, dziecka, wianka i piórka, a więc wybranych symboli, którym w obrzędowości rodzinnej i dorocznej przypisywano konkretne funkcje i znaczenie.
Do świata dawnej Orawy wprowadził publiczność widowiskiem słowno-muzycznym zespół OwCoK. Po czym wyświetlono film. Widzowie byli oczarowani sposobem, w jaki pokazano piękno Orawy, dawne życie przepełnione wierzeniami, zwyczajami, upływające w zgodzie z otaczającą naturą. Filmowa opowieść inspiruje do zatrzymania się, wytchnienia i zachwytu nad dawnym, prostym życiem.
Na wydarzeniu obecni byli twórcy filmu – Angelika i Adam Donczew z Peak Films oraz autor fotografii – Łukasz Sowiński. Do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia stanęli również występujący w filmie starsi i młodsi Orawianie.

 

 

źródło: UG Jabłonka