4 zdjecie

Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury - organizatorzy wydarzenia zapraszają na jubileuszową 20. edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. W tym roku w ramach aktywności odbędzie się koncert w wykonaniu Michała Markuszewskiego - organy oraz Flores Rosarum - żeńskiego zespołu wokalnego. Serdecznie zapraszamy już 31 lipca 2021 r. o godz. 20:00 do pięknej przestrzeni Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

Największe utwory muzyki organowej w wykonaniu wybitnego muzyka organowego oraz śpiew żeńskiego zespołu wokalnego zbudują tegoroczną podniosłą atmosferę tego cyklicznego zakopiańskiego wydarzenia muzycznego. Ta wspaniała wakacyjna propozycja koncertowa skierowana jest nie tylko do melomanów, ale też do wszystkich którzy podczas codziennego zgiełku poszukują ciszy, spokoju i wytchnienia. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ze względu na swoją ideę, charakter, bogaty i urozmaicony program oraz dostępność przyciąga od lat rzesze słuchaczy, poszukujących latem w Zakopanem wydarzeń na wysokim poziomie, projektów nieoczywistych, wzbudzających intensywne emocje oraz wyjątkowo atrakcyjnych programowo.

Ideą tegorocznego koncertu jest ukazanie piękna chorału gregoriańskiego, który zostanie zaprezentowany jako śpiew w swej czystej formie, a także jako temat służący za podstawę improwizacji organowej. Wysłuchamy czterech antyfon maryjnych oraz hymnu Ave Maris Stella. Śpiewy te często pochodzą z pierwszego tysiąclecia naszej ery i są z pewnością starsze od ksiąg, w których zostały po raz pierwszy zapisane. Nie jest również łatwo z całą pewnością określić ich autorów, choć ci, których imiona są nam znane należą do najbardziej szacownych wówczas i sławnych autorów chrześcijańskiego świata. Każda z czterech antyfon będzie zaśpiewana w dwóch wersjach: wersji simplex, czyli prostej, gdzie temat jest ukazany w najprostszej, niezdobionej formie, oraz wersji solemnis, czyli uroczystej, gdzie śpiew jest dłuższy,a pierwotna melodia jest kunsztownie i zdobnie opracowana. Program zakończy hymn Ave Maris Stella, którego szczególnie urokliwa melodia i zwrotkowa forma od dawna inspirowała kompozytorów, takich jak m.in. Felice Anerio, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Guillaume Dufay, William Byrd, Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Antonín Dvořák, Edvard Grieg, Ferenc Liszt, Josquin des Prés, czy Josef Rheinberger. Ten wspaniały, zamykający koncert hymn, również zostanie ukazany w formie chorałowej oraz improwizowanej. Program koncertu dopełni również utwór otwierający koncert – fanfara Davida N. Johnsona.

WYKONAWCY:

Michał Markuszewski – organy


Flores Rosarum 
(żeński zespół wokalny)

Adrianna Bujak-Cyran, Liliana Pociecha, Anita Pyrek-Nąckiewicz, Katarzyna Śmiałkowska, Katarzyna Wiwer

Michał Markuszewski urodził się w Warszawie. W 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha, a także (w 2005 roku) w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda.
W 2007 roku ukończył studia (specjalizacja - improwizacja organowa) na Universität der Künste w Berlinie w klasie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu. Do jego największych osiągnięć należą: II nagroda w konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy (1998), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha oraz nagroda prezydenta miasta Gdańsk, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Zurychu-Wiedikon (2007).W 2007 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występował z recitalami na kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach w Polsce, na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Czechach, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz ponad 170 miastach w Niemczech.
Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach pod kierunkiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge. Współpracował z wieloma wybitnymi solistami, Polskim Chórem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis, chórem Camerata Varsovia, orkiestrą Camerata Janáček, orkiestrą Collegium instrumentale Bochum, orkiestrą Jeunesses Musicales. Dokonał również wielu nagrań płytowych (Organum Classics, Label Harp, DUX). Jego płyta nagrana na zabytkowych organach Kościoła Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) nominowana była w dwóch kategoriach do nagrody FRYDERYK. Nagrywał również dla radia oraz telewizji. Artysta ma na swoim koncie prawykonania współczesnej polskiej muzyki organowej, a także organowo-kameralnej. Od 2012 wykłada improwizację organową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zespół wokalny Flores Rosarum (płatki róż) założyła w 2007 roku s. Susi Ferfoglia wraz z grupą śpiewaczek zafascynowanych muzyką św. Hildegardy z Bingen. To właśnie dzieła św. Hildegardy stały się od samego początku jednym z uprzywilejowanych repertuarów zespołu, co znalazło swój wyraz także w jego nazwie, nawiązującej do jednego z jej responsoriów. Interpretacja i propagowanie muzyki tej niezwykłej Świętej z nad Renu stała się elementem charakterystycznym, dzięki któremu zespół stał się rozpoznawalny w całej Polsce. Flores Rosarum wykonał scenicznie jedno z najciekawszych dzieł św. Hildegardy, moralitet "Ordo Virtutum". Projekt ten zrealizował wraz z szwajcarskim zespołem Peregrina (kier. art. Agnieszka Budzińska-Bennett); jego premiera nastąpiła jesienią 2013 r. Z zespołem Peregrina miał okazję pracować i wystąpić również z późniejszym repertuarem wielogłosowym z archiwum polskich ss. benedyktynek. Członkinie zespołu prowadzą ożywioną działalność artystyczną oraz naukowo-badawczą, co pozwala każdy projekt zacząć od zgłębiania rękopisu zawierającego wykonywane śpiewy. Poznanie średniowiecznych notacji oraz rozumienie kontekstów liturgicznych, historycznych oraz społecznych, w których powstały dane śpiewy, otwiera drogę interpretacji, która pragnie zostać wierna temu, co się znajduje w danym rękopisie. Flores Rosarum z chęcią sięga również po repertuar znajdujący się w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych. Od wielu lat zajmuje się propagowaniem śpiewów zawartych w średniowiecznych rękopisach przechowanych w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w archiwach ss. benedyktynek ze Staniątek i ss. klarysek z Krakowa oraz Starego Sącza. Owocem tych badań jest m.in. projekt "Żywot św. Stanisława według Wincentego z Kielczy", powstanie płyty ze śpiewami staniąteckimi (Venite, exultemus Domino. Śpiewy Panien Benedytynek z Antyfonarza napisanego za przełożeństwa Ksieni Doroty Szreniawskiej – 1536 r.), projekt "Summum bonum amplum donum" prezentujący wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w klasztorze ss. klarysek w Krakowie z franciszkańskiego Graduału 205. Oprócz intensywnej działalności koncertowej zespół angażuje się w inicjatywy propagujące wykonawstwo śpiewu gregoriańskiego w optyce semiologicznej także w ramach liturgii.

 

PROGRAM

David N. Johnson (1922–1987)

Trompet Tune in C-major

Antyfony maryjne oraz improwizacje organowe:


Antyfona Alma redemptoris Mater wersja simplex

(autor tekstu Herman z Reichenau XI w., śpiewana w okresie od 1. niedzieli Adwentu do Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego)

Improwizacja organowa

Antyfona Alma redemptoris Mater wersja solemnis

Antyfona Ave Regina coelorum wersja simplex

(pochodzi z XII wieku, autor tekstu nieznany, śpiewana na zakończenie komplety od 3 lutego do Wielkiego Czwartku)

Improwizacja organowa

Antyfona Ave Regina coelorum wersja solemnis

Antyfona Regina caeli laetare wersja simplex

(pochodzi z XII w., autor tekstu nieznany, niekiedy przypisywana jest Grzegorzowi Wielkiemu lub Grzegorzowi V, śpiewana w okresie Wielkanocnym na zakończenie komplety lub w miejsce modlitwy Anioł Pański od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie)

Improwizacja organowa

Antyfona Regina caeli laetare wersja solemnis

Antyfona Salve regina wersja simplex

(tekst przypisywany Hermanowi z Reichenau XI w., śpiewana w okresie od Świętej Trójcy aż do Adwentu oraz w czasie pogrzebu)

Improwizacja organowa

Antyfona Salve regina wersja solemnis

Improwizacja organowa

Hymn Ave Maris Stella

(pochodzi najprawdopodobniej z IX w., autorstwo tekstu przypisywane jest m.in. Wenancjuszowi Fortunatowi (VI w.), śpiewany jest w Liturgii godzin, jako hymn II nieszporów w tekstach wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie)

Improwizacja organowa finałowa

źródło: UM Zakopane