Festiwal 296 Kopiowanie

W niedzielę 4 lipca w remizie OSP Szaflary, odbył się I Festiwal Regionalnych Zespołów Teatralnych w Sercu Podhala.

Podczas Festiwalu zaprezentowało się 7 zespołów z terenu powiatu nowotarskiego:
1. „Niźniobańscanie” z Bańskiej Niżnej
2. „Watra” z Bańskiej Wyżnej
3. „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego
4. „Zyngierki” z Maruszyny Dolnej
5. Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar
6. Zespół folklorystyczny „Hajduki” z Łapsz Wyżnych
7. „GÓRALSKO BRAĆ” z Łopusznej

Występy młodych artystów oceniała Komisja w składzie: Julian Kowalczyk – Prezes Związku Podhalan w Polsce (Przewodniczący Komisji), Aniela Król – instruktor zespołów regionalnych, Maria Kukuc-Frączysta – instruktor zespołów regionalnych, Józef Komperda – Honorowy Członek Związku Podhalan w Polsce oraz Iwona Gal – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Komisja Festiwalu, zgodnie z Regulaminem, oceniała prezentacje poszczególnych zespołów. Przy ocenie uwagę zwracano głównie na przygotowanie programu, tj.: w jakim stopniu był on oparty na zwyczajach, obrzędach, obyczajach, ludowych zabawach dziecięcych; na sposób prezentacji śpiewu, tańca, muzyki czy strojów oraz ich dostosowanie do przedstawianej sceny, a także na wykorzystanie rekwizytów. Dodatkowym atutem dla zespołów było wykorzystanie podczas przedstawienia innych form wyrazu artystycznego, jak np.: gawędy, opowiastki czy gra na instrumentach przez młodych instrumentalistów (skrzypcach, basach, fujarce).
Podczas oceny Komisja zwracała uwagę zwłaszcza na dostosowanie programu do wieku aktorów, oddanie autentyczności i wierność tradycji, poziom wykonania (czystość gwary, śpiew, taniec), oraz ogólny wyraz artystyczny (stroje, rekwizyty, choreografia).

Wyniki:
I MIEJSCE i bon o wartości 900 zł otrzymuje zespół: „GÓRALSKO BRAĆ” z Łopusznej

II MIEJSCE ex aequo i bony o wartości 700 zł otrzymują: Zespół folklorystyczny „Hajduki” z Łapsz Wyżnych i Gminny Młodzieżowy Zespół Góralski z Szaflar

III MIEJSCE i bon o wartości 500 zł otrzymuje zespół „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego

DODATKOWE WYRÓŻNIENIA:

NAJLEPSZY WYSTĘP INDYWIDUALNY i bon o wartości 100 zł otrzymuje: Magdalena Buńda z zespołu „Zyngierki” za lekkość w tańcu

NAJLEPSZY WYSTĘP INDYWIDUALNY i bon o wartości 150 zł otrzymuje: Daniel Karwaczka z zespołu „Zyngierki” za piękny śpiew i taniec oraz grę na instrumentach pasterskich

Bony o wartości 250 zł otrzymują:

1) zespół „Zyngierki” za autentyczność podczas przedstawienia zabawy, za lekkość w tańcu i śpiew dwugłosowy
2) zespół „Niźniobańscanie” za odpowiedni dobór repertuaru, piękny śpiew dziewcząt, wartościowy przekaz treści
3) zespół „Watra” za bogactwo rekwizytów w odgrywanej scenie, za sprawne prowadzenie tematycznej narracji przez p. Małgorzatę Chodorowicz oraz za kreatywność programu

Komisja wyraża radość, że pomimo zanika gwary w szkole i w domu, instruktorzy dbają o propagowanie gwary w zespołach i pomimo drobnych niedociągnięć, dzięki ich pracy gwara góralska ma szansę na przetrwanie u młodego pokolenia.

Komisja zwraca uwagę na odpowiedni ubiór do wykonywanej pracy prezentowanej na scenie podkreślając większą staranność i autentyczność w ubiorze dziewczyn. Rozumiemy trudność z pozyskaniem kompletnych strojów dla aktorów na scenie, ale zwracamy uwagę na dostosowanie odzienia codziennego i świątecznego do pokazywanych scen.

Komisja podkreśla także autentyczność zachowań na scenie w przekazywaniu kultury i tradycji góralskiej i zauważa duży wkład instruktorów w rozwój tańca, śpiewu i kultywowaniu zwyczaju.

Ponadto Komisja podtrzymuje cykliczne organizowanie Festiwalu Regionalnych Zespołów Teatralnych w Sercu Podhala w Szaflarach i sugeruje podział na kategorie wiekowe oraz zachowanie odpowiednich proporcji gry teatralnej w stosunku do śpiewu i tańca.

Wszystkim uczestnikom Komisja składa podziękowania za ich pracę, zaangażowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego swojego regionu, instruktorom zaś za czas poświęcony na przygotowanie występów oraz pracę na rzecz kultywowania tradycji, zachęcanie dzieci do nauki tańca, śpiewu, gry na instrumentach oraz pracy w zespole.

Festiwal Regionalnych Zespołów Teatralnych sfinansowany został ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Przewodniczący oraz członkowie komisji dziękują także organizatorom za przygotowanie całego wydarzenia oraz umożliwienia tym młodszym i tym starszym artystom działania na rzecz rozwoju ich zainteresowań.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Pełna galeria zdjęć oraz skróty filmowe każdego z występów pojawią się niedługo na stronie internetowej GCKPiT w Szaflarach.

mat. prasowy