DSC 8016mini

W dniach 29-30 maja odbył się w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” 35. Przegląd Gminnych Zespołów Regionalnych „Małe Bajania” oraz 5. Konkurs Tańca Góralskiego i Zbójnickiego „Tatrzański Zwyrt”.

Podczas oficjalnego otwarcia, w którym uczestniczył wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk, sołtys wsi Bukowina Tatrzańska Maria Kuchta i radna powiatowa Maria Dudek, uczennicom Szkoły Ginących Zawodów: Zuzannie Trzop, Paulinie Wojtanek i Klaudynie Sztokfisz, zostały wręczone nagrody zdobyte przez nie w konkursie „Wszyscy Święci Wawrzyńcoka”.

Komisja w składzie: mgr Benedykt Kafel – etnograf, dr Dorota Majerczyk – etnolog, mgr Agnieszka Gąsienica-Giewont – etnolog oraz mgr Marek Harbaczewski – choreograf oceniła łącznie 72 punkty programu w tym: 14 instrumentalistów, 2 muzyki, 16 śpiewaków solistów, 10 grup śpiewaczych, 9 zespołów regionalnych, 4 szkółki góralskiego muzykowania, 14 par tanecznych oraz 4 grupy tańca zbójnickiego i 1 taniec mazur.

DSC 9004mini

W poniedziałkowy ranek poznaliśmy laureatów obydwu wydarzeń. Nagrody przekażemy instruktorom zespołów regionalnych w najbliższym czasie. Wszystkim składamy gratulacje i dziękujemy za udział. Wydarzenia te zostały zorganizowane przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowinie Tatrzańskiej, a także Państwa Zofii i Romana Burkatów – Cukiernia BURKATY w Białce Tatrzańskiej oraz GS Bukowina Tatrzańska Spółka z o. o.