DSC 3924

Teroz już pewnie nie syćka wiedzom. Kieby jo sie nie urodziyła na Podholu, tyz byk pewniy nie wiedziała. Zreśtom sama jyj nie warzym. Ale w prawie kozdom sobote schodzimy sie rano u nasyj mamy i ona nom robi śniodanie. Ale co to jes za śniodanie!

 Mama warzy kaszke na łosolonej wodzie, a potem dodaje do nij mąke. Jak już syćko zgęstnie, to nakłado na talerze, na środku robi malućki dołek i do niego wlywo łoztopione masełko. Nieftorzy jak już objedzom tyn maślany dołek, to wlywajom do niej ciepłe mleko i tak dojodajom.

Mama spomino, ze to jest tak jak z moskolami – było to jedzenie ludzi biydnyk. Tyk, co ik nie było stać, codzień se kupić chleb. Casym na zmiane robiyło się gałuski (hałuski), ale do tego trza już było mieć lepsom mąke i było z tym wiyncyj roboty.

Teroz kluske jemy z kaszki kukurydzianej. Mama łopowiadała, ze babcia Wartko, a jak trza było to i dziadek Wartki, warzyli kluske dzieciom na frystyk (śniodanie) z kaszy jarcanej. Ale wiecie – downiyj powietrze u nos było ostrzejse, zimy długse, ne i nojlepiyj rosł jarzec, zyto ne i owies. A jedli ino z tego, co sami uhodowali. Tymu kluska była jarcano, a i masła co dzień do nij nie było. Jodali jom z mlykiem. Ale nikt nie narzekoł.

Kluska na kaszy kukurydzianej zrobiyła sie popularno dopiyro po wojnie. Wtej do Polski zacyny przychodzić dary z Ameryki. Ne i w tyk darak było straaśnie dużo tyj kaszy i mąki kukurydzianej. Mama zbacuje, ze kie siedziała w internacie Cyrwony Kapturek naprzeciwko Palace w Zokopanem, to wtej w skole dzieci na śniodanie dostawały kasze kukurydzianom z mlykiem. Nik jej nie fcioł jeść, ino dzieci z Podhola jadły, bo były do takik smaków przyzwycajone.

Choć nie syćka tyn smak kochajom, bo mój chłop nie rozumie nasego zachwytu (ale on wiyciy – Krakus) my co sobota idziemy całom rodzinom co blisko siedzi do mamy i jemy razem kluske.

Ni mogym Wom dać dokładnej receptury, bo przecie mama robi syćko „ na oko”. Tak ze mozecie prógować sami warzyć. Powiem Wom ino, ze jak się ludzie zachwycajom moskolami, to powinni sprógować tyz kluski.