kampus uczelni

Z inicjatywy JM Rektora dr. hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, prof. uczelni, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu otrzymała dofinansowanie projektu pod nazwą „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier”, w ramach konkursu „Uczelnia dostępna III” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Budżet projektu opiewa na kwotę 4 077 495,14 zł, z czego dofinansowanie pokryje 3 955 170,26 zł.

Celem projektu jest likwidacja wszelkiego rodzaju barier dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do studiów. Projekt zakłada wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, m.in. w zakresie dostępności architektonicznej oraz podjęcie działań zmierzających do podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, technologii wspierających, procedur kształcenia oraz wsparcia edukacyjnego.

Projekt został przygotowany przez zespół roboczy, powołany przez JM Rektora, w następującym składzie: dr Bianka Godlewska-Dzioboń – przewodnicząca zespołu, dr Marcin Surówka – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, mgr Katarzyna Wysocka – pracownik Działu Nauczania, dr Paweł Zamora, mgr Edyta Kita oraz Anna Rozłucka – sekretarz.

Termin realizacji projektu zaplanowano na koniec października 2023 roku.

 Dzięki realizacji tego projektu Uczelnia angażuje się w podnoszenie standardów pracy, studiowania i obsługi osób niepełnosprawnych oraz stara się zapewnić im najwyższy poziom świadczonych usług.

mat. prasowy