autoxautomAUTOcFFFFFF

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu jest tuż po rozpoczęciu nowego roku akademickiego, a tym samym po wprowadzeniu kolejnych kierunków studiów. Czy studenci wybrali najpopularniejsze do tej pory dostępne na PPUZ kierunki medyczne, czy może skorzystali z poszerzonej oferty edukacyjnej?

Miniony rok, który upłynął pod znakiem pandemii, przyniósł znaczące zmiany w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw i instytucji. Przeobrażenia w dotychczasowej działalności nie ominęły także wszelkich placówek edukacyjnych, w tym uniwersytetów i uczelni. Zajęcia, odbywające się w murach uczelni zastąpiła od marca 2020 roku formuła zdalna, czyli nauka na odległość za pośrednictwem internetu, ograniczona do czterech ścian pokoi studentów. Jak ten fakt wpłynął na wybory przyszłych studentów? Ile osób podjęło studia i jaką ścieżkę kariery podjęli podhalańscy żacy?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Kierownik Centrum Promocji i Public Relations, w bieżącym roku akademickim na PPUZ w Nowym Targu uczy się 1895 studentów, a w wyniku rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na I rok studiów przyjęto łącznie 703 osoby. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów wymieniono:

  • finanse i rachunkowość - 60 osób (studia stacjonarne) i 49 osób (studia niestacjonarne),
  • rachunkowość i analityka ekonomiczna - 81 osób (studia II stopnia)
  • fizjoterapia - 68 osób,
  • pielęgniarstwo - 62 osoby (studia I stopnia),
  • filologia angielska - 57 osób (studia I stopnia).

Kierownik Centrum Promocji i Public Relations przesłała także dane dotyczące liczebności studentów na PPUZ z zeszłego roku. I tak, w roku akademickim 2020/2021, przyjęto łącznie 799 osób, a więc o 96 więcej niż w roku bieżącym. Natomiast najczęściej wybieranymi kierunkami studiów dostępnymi na PPUZ były:

  • finanse i rachunkowość - 78 osób (studia stacjonarne), 63 osoby (studia niestacjonarne),
  • filologia angielska - 66 osób,
  • fizjoterapia - 65 osób,
  • rachunkowość i analityka ekonomiczna - 64 osoby (studia II stopnia),
  • pielęgniarstwo - 61 osób (studia II stopnia).

Powyższe informacje dowodzą, że nowe kierunki, takie jak finanse i rachunkowość oraz rachunkowość i analityka ekonomiczna stanowią najpopularniejsze ścieżki kariery zawodowej wśród najmłodszych studentów. Potwierdza to istniejący dzisiaj trend zgłębiania nauk ekonomicznych. Nieustającym powodzeniem na podhalańskiej uczelni cieszą się kierunki medyczne oraz anglistyka, które także postrzegane są jako ,,studia z przyszłością”.

Jednocześnie, zauważyć można spadek osób podejmujących studia - różnica wynosi prawie 100 studentów w porównaniu z zeszłym rokiem, co prawdopodobnie wytłumaczyć można niepewną sytuacją zarówno w funkcjonowaniu uczelni, jak i na rynku pracy wywołaną przez pandemię.