IMG 20210623 111637 002

W dniu 23 czerwca br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych zostały rozdane Nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

Dyplomy oraz upominki wręczył uczniom Starosta Nowotarski – Krzysztof Faber. Nagrodzeni uczniowie wyróżnili się w swoich szkołach nie tylko wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także zostali docenieni za liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych, aktywne działania na rzecz szkoły, za zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną oraz wzorową postawę wobec drugiego człowieka.

mat. prasowy