MH20NOWY TARG. Do trójki niedawno nowo powołanych prorektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej dołączył dr Maciej Hodorowicz, jako pełnomocnik rektora ds. kontaktów z otoczeniem akademickim i społecznym.

Do obowiązków i kompetencji nowego pełnomocnika należy nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z uczelniami, a w szczególności z władzami uczelni krakowskich i uczelni zawodowych z terenu Małopolski; nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym PPUZ, w tym z samorządem regionalnym i terytorialnym, zwłaszcza z terenu Małopolski oraz ze znaczącymi organizacjami społecznymi.

Pełnomocnik ma w tych działaniach asystować rektorowi, proponować odpowiednie umowy lub porozumienia.

Niezależnie od nowej funkcji, dr Maciej Hodorowicz wciąż prezesuje Podhalańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. 

Fot. Anna Szopińska