P3950864NOWY TARG. Bardzo okazale wypadło w stolicy Podhala upamiętnienie smutnej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości, którym patronowali minister kultury i dziedzictwa narodowego, zgromadziły szeroką reprezentację działaczy z tego czasu, władz lokalnych, parlamentarzystów, służb mundurowych, szkół i stowarzyszeń, przedstawicieli Małopolskiej „Solidarności”.

Zarówno w Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny, jak i w Apelu Poległych połączonym ze składaniem kwiatów pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz w przemarszu na rynek i otwarciu IPN-owskiej wystawy poświęconej dwom latom stanu wojennego – brał udział poczet sztandarowy Prywatnego LO. Mundurowa młodzież wpisała się tym samym w nurt historyczno-patriotycznych wydarzeń; w hołd dla walczących i ofiar walki o suwerenność, obywatelskość, demokrację.    

Fot. z archiwum Szkoły

{gallery}ania/Venulet/poczet_Solidarność{/gallery}