akcja charytatywnaNOWY TARG – TRYBSZ. Zespół Charytatywny działający przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu odebrał już żywność i środki czystości przeznaczone dla ubogich, którym spieszy z pomocą.

Mnóstwo przekazanych produktów żywnościowych i przemysłowych to efekt zbiórki prowadzonej przez cały październik w Szkole Podstawowej w Trybszu, z inicjatywy działającego przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Nowym Targu Wolontariatu, wraz z jego opiekunem, Robertem Piszczem.  Akcja odbyła się w ramach międzyszkolnej współpracy na płaszczyźnie charytatywnej.

W imieniu swoim, a także koordynatorów Zespołu Charytatywnego, tj. ks. dziekana Stanisława Strojka oraz Siostry Benwenuty, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trybszu, jak również Koordynatorce akcji w siedzibie szkoły, za zgodę na uskutecznienie tej charytatywnej inicjatywy. Dziękujemy także Uczniom, Nauczycielom i Wszystkim, którzy tę zbiórkę wsparli. Jesteśmy przekonani, że każdy ofiarowany produkt był szczerym darem serca i wyrazem głębokiej solidarności z ludźmi ubogimi. Wierzymy, iż okazane dobro zostanie Państwu szczodrze wynagrodzone.

Robert Piszcz – nauczyciel polonista i bibliotekarz

wraz z Przedstawicielami Szkolnego Wolontariatu