P3910554NOWY TARG. Mimo, że literatura nie jest dominantą w kształceniu kadetów z Prywatnego LO, mundurowa młodzież pokazała, że potrafi odnieść sukcesy i w tej dziedzinie. Wystarczą impuls, zachęta, trochę wyobraźni i solidna praca nad tekstem.   

Zainspirowani przez swojego polonistę, Roberta Piszcza, kadeci brali udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Poetyckim i Literackim im. ks. kan. Józefa Jamroza – Kapłana i Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” w Mszanie Dolnej. 

Patron konkursu, ks. kan. Józef Jamróz, został zamordowany w nocy z 10. na 11. grudnia 2001 roku w Jelczu-Laskowiczach na terenie diecezji wrocławskiej. Poniósł śmierć męczeńską za wiarę i sprawiedliwość. Konkurs poświęcony jest Jego pamięci. Stanowi wyraz szacunku dla autentycznego kapłaństwa, którego wzorem był ks. Józef Jamróz, jest też kontynuacją Jego wysiłków duszpasterskich, aby ludzka wiara także była autentyczna.

Prace konkursowe skupiały się na osobie Patrona, podejmowały też tematykę religijną, traktowały o ludzkiej dobroci, życzliwości, przyjaźni, opisywały również starania, by nieustannie realizować dobro na wielu różnych płaszczyznach.

Nowotarskim kadetom udało się w tym Konkursie sięgnąć po najwyższe laury:

I miejsce: Alicja Kasperek – kl. III wojskowo-policyjna – kategoria poetycka

II miejsce: Wiktoria Nowak – kl. III wp – kategoria poetycka

II miejsce: Sebastian Ludzia – kl. III wojskowo-policyjno-pożarnicza – kategoria poetycka

III miejsce: Piotr Solawa – kl. III wp – kategoria poetycka

Wyróżnienie: Julia Komperda – kl. III wp – kategoria poetycka

 

I miejsce: Irmina Rejczak – kl. III wp – kategoria prozatorska

  I miejsce: Natalia Leń – kl. III wpp – kategoria prozatorska

  II miejsce: Katarzyna Chybowska – kl. III wpp – kategoria prozatorska

  III miejsce: Agata Zubek – kl. III wp – kategoria prozatorska

  III miejsce: Rafał Wacław – kl. III wpp – kategoria prozatorska.

Co więcej - nauczyciel przygotowujący w grupie wiekowej dorosłych zdobył II miejsce w kategorii proza oraz wyróżnienie specjalne w kategorii poetyckiej.

Konkurs Literacki organizowany był także w ramach XXVIII Festiwalu Papieskiego w Białym Dunajcu. Tegorocznej jego edycji przyświecało hasło: „Nie lękajcie się”, czyli wezwanie z homilii papieża Jana Pawła II, dzisiaj jednego ze świętych. Celem konkursu jest popularyzacja utworów poetyckich i prozatorskich, poświęconych osobie Św. Jana Pawła II oraz Jego dziejowemu posłannictwu. I taka tematyka dominowała w pracach uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu.

Tu również prace kadetów zostały uhonorowane najwyższymi miejscami:

I miejsce: Sebastian Ludzia – kl. III wpp – kategoria poetycka

II miejsce: Alicja Kasperek – kl. III wp – kategoria poetycka

IV miejsce: Wiktoria Nowak – kl. III wp – kategoria poetycka

Wyróżnienie: Julia Komperda – kl. III wp – kategoria poetycka

Wyróżnienie: Piotr Solawa – kl. III wp – kategoria poetycka

 

I miejsce: Irmina Rejczak – kl. 3wp – kategoria prozatorska

  II miejsce: Katarzyna Chybowska – kl. III wpp – kategoria prozatorska

  III miejsce: Natalia Leń – kl. III wpp – kategoria prozatorska

 

Wyróżnienie: Agata Zubek – kl. III wp – kategoria prozatorska

  Wyróżnienie: Rafał Wacław – kl. III wpp – kategoria prozatorska.

Polonista i bibliotekarz pracujący z kadetami i tym razem dał dobry przykład, zdobywając III miejsce w kategorii poetyckiej.

Fot.z archiwum Szkoły