Konkurs Kresy 21NOWY TARG. Rozległe terytoria, które w I i II Rzeczypospolitej były częścią naszej państwowości, a po konferencji jałtańskiej weszły w granice Ukrainy, Białorusi i Litwy – wciąż dopominają się o historyczną pamięć, pozostają matecznikiem polskiej kultury i budzą sentymenty.

Takie też idee przyświecały ogłoszonemu przez Instytut Pamięci Narodowej ogólnopolskiemu konkursowi „Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Kadeci z Prywatnego LO dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta zdobyli w nim wyróżnienie.     

Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o historii polskich Kresów było głównym celem kolejnego IPN-owskiego konkursu, ale bardzo ważny jego aspekt to uwrażliwienie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą dzisiejszą wschodnią granicą i kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią Ojczyzny. 

Najistotniejszą częścią historycznego projektu stał się konkurs wiedzy, w którym zadaniem uczestników było  przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat - na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów i materiału ikonograficznego. 

Startujący w konkursie kadeci z klasy drugiej: Katarzyna Chybowska, Alicja Cyrwus i Rafał Wacław, wybrali temat: „Skarby osobliwości Kresów Wschodnich - na ukraińskim Podolu”. Zainspirowało ich to do przedstawienia w formie multimedialnej dworów, budynków publicznych, osobliwości przyrody, sanktuarium, cmentarzy, pomników oraz ich związków z dziejami oraz kulturą polską. Autorzy starali się zaprezentować ich powojenne losy oraz stan obecny. 

Swoim filmem opowiedzieli dzieje: kościoła i cmentarza w Szarogrodzie, pałacu Potockich w Tulczynie, parku „Zofiówka” w Humaniu, kościoła w Nowokonstantynowie oraz klasztoru Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Opiekę merytoryczną nad uczniami z ramienia Szkoły sprawował mjr Krzysztof Tekiel.

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=PgHaR7zfJK0&t=