P3800373NOWY TARG. Pełnymi głębokich refleksji i autentycznych emocji okazały się prace nadesłane na ogłoszony przez Instytut Pamięci Narodowej konkurs pod hasłem „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Wzięła w nim udział dwójka kadetów z Prywatnego LO dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta.

Niektórzy uczestnicy zdecydowali się w konkursowych pracach opisać własne, często dramatyczne przeżycia, kiedy to postaci Karola Wojtyły lub Stefana Wyszyńskiego były dla nich drogowskazem i ratunkiem.

210 586942 g

Akurat taka konkursowa inicjatywa IPN-u, który krzewi i kultywuje historyczną pamięć, zbiega się z faktem, że decyzją Sejmu RP jednym z patronów 2021 r. jest ks. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. Obchodzimy w tym roku 120. rocznicę Jego urodzin i 40. rocznicę śmierci. Jest on, obok św. Jana Pawła II, drugim z największych przywódców duchowych Polski XX w. W tym roku przypadają również 75. rocznica święceń kapłańskich i 10–lecie beatyfikacji Papieża Polaka. Ponadto, w trakcie konkursu nadeszła wiadomość o zaplanowanej na 12. września beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.

210 586945 m

Do konkursu przystąpiło dwoje kadetów z nowotarskiego liceum. Julia Komperda napisała przejmujące opowiadanie o kulisach pamiętnego zamachu na życie Jana Pawła II, 13 maja 1981. Drugi z uczniów, Sebastian Ludzia, jest autorem eseju, w którym – inspirowany papieskim nauczaniem - rozważa relacje pomiędzy nauką, wiarą i miłością, odwołując się szczególnie do encykliki Fides et ratio. Praca Sebastiana została przez konkursowe jury uhonorowana wyróżnieniem. Opiekunem merytorycznym obojga jest Jakub Mrugała.

Gratulujemy i życzymy dalszych inspiracji życiem, nauczaniem i twórczością tych „duchowych gigantów”.

Fot. z archiwum Szkoły

Zdjęcia ilustracyjne - IPN