PLO215Działające w Nowym Targu Prywatne Liceum Mundurowe dla Młodzieży to placówka wyjątkowa i znana w całej Małopolsce. Decydują o tym przede wszystkim: jej ponad 25-letnia tradycja kształcenia przyszłych kadr wojskowości, policji i straży pożarnej; wysoko postawiona edukacyjna poprzeczka, bardzo dobre relacje nauczyciel-uczeń, przyjazna atmosfera i wiele możliwości danych kadetom dla rozwijania indywidualnych pasji oraz zdobywania nowych sprawności i kwalifikacji.

Tutaj można się przekonać, ile daje indywidualne podejście do ucznia i jak może wyglądać efektywna nauka języków obcych. A co niezwykle ważne w dobie pandemii – Mundurowe PLO oferuje dodatkowe zajęcia wyrównujące zaległości programowe.

Czteroletni cykl edukacyjny młodzież może tu przejść w klasach ogólnych oraz w klasach o profilach: policyjnym, pożarniczym i wojskowym.

Rozszerzenia obejmują takie przedmioty, jak: język polski, geografia, biologia. Dla chętnych – dodatkowo język angielski. Zwiększoną ilością materiału z języka angielskiego charakteryzuje się nauka w klasie ogólnej.

 Program klas mundurowych obejmuje wyjazdy do jednostek wojskowych, zajęcia na strzelnicy wyjścia/wyjazdy do jednostek policji i straży pożarniczej, ćwiczenia z musztry, wyjazdy na poligon.

PLO216

Ogromny atut Szkoły to kadra nauczycielska o wieloletnim doświadczeniu, wysoko wyspecjalizowana w swoich dziedzinach, jednocześnie otwarta na potrzeby uczniów. Jej trzon to również wykładowcy reprezentujący służby mundurowe.

Na komfort nauki i jakość kształcenia wpływa mała ilość klas. Zachowywanie potwierdzonych certyfikatami standardów czyni ze Szkoły placówkę spełniającą wysokie wymogi bezpieczeństwa. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy lub kontynuowania edukacji w wyższych uczelniach.

Bonus dla kadetów to licencje, które mogą zdobyć, uczestnicząc wraz z opiekunami w zajęciach na strzelnicy, w ćwiczeniach ju-jitsu, kursach lawinowych, szkoleniach branżowych i specjalistycznych.

Liczne wyjazdy szkoleniowo-sprawnościowe służą ogólnemu rozwojowi i podnoszą kompetencje młodzieży w różnych dziedzinach.

PLO217

Pole do rozwijania talentów i różnorakich zainteresowań dają jej działające w Szkole grupy wokalno-instrumentalne.

Ale co najistotniejsze – o charakterze placówki stanowią przede wszystkim patriotyczny duch oraz wychowanie w poczuciu dumy z noszenia munduru i honorowych powinności, jakie z tym  się wiążą. Od lat Szkoła chlubi się działalnością wolontariacką, która z kolei uczy społecznej wrażliwości i zaangażowania na rzecz potrzebujących.

O tym, jak sama młodzież postrzega swoją Szkołę, najlepiej świadczy plon plastycznego konkursu na ulotkę promującą placówkę, pod hasłem „Jak nas widzą, tak nas piszą”.

Ilustracyjna promocja

Materiały graficzne - z archiwum Szkoły