farmac4NOWY TARG. Prywatne Szkoły im. Prof. Venuleta w Nowym Targu od lat cieszą się zasłużonym mianem podhalańskiej kuźni farmaceutów. Policealna Szkoła Służb Medycznych jest jedyną na południe od Krakowa, która kształci techników farmaceutycznych z kwalifikacją zawodową potwierdzoną dyplomem. W zeszłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej – po dwóch latach przerwy - przywróciło kształcenie na tym atrakcyjnym kierunku.

Po 2,5-rocznym cyklu kształcenia w trybie stacjonarnym słuchacz będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego. Zdanie części teoretycznej i praktycznej zapewni mu tytuł technika farmaceutycznego.

Będzie tym samym przygotowany do wykonywania zadań zawodowych oraz nabędzie kwalifikacje MED.09. (sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa).

P1050942

Edukowanie farmaceutów placówka rozpoczęła już w roku 2006 roku. Przez wszystkie te lata zdawalność egzaminów państwowych utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie powyżej 95 procent, co najlepiej świadczy o jakości kształcenia.

Niezaprzeczalnym atutem Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu są odpowiednio wyposażone pomieszczenia dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia techników farmaceutycznych, czyli pracownie:

- anatomiczna

- technologii postaci leku (ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i każdego ucznia, podłączonymi do sieci lokalnej z dostępem do Internetu)

- farmakognozji

- analizy leków

- apteczna.

farmac2

Pracownie dysponują również rzutnikami multimedialnymi i Internetem.

Kadra wykładowców Policealnej Szkoły Służb Medycznych to wysoko wykwalifikowani specjaliści farmaceutycznej branży.

Posiadając wiele podpisanych porozumień z lokalnymi aptekami - Szkoła zapewnia właściwe warunki do odbycia praktyk zawodowych. Zaplanowano je w aptekach ogólnodostępnych i aptekach szpitalnych oraz w innych podmiotach, które są potencjalnymi miejscami zatrudnienia dla techników farmaceutycznych. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych to 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

P3670709Farmacja co prawda uważana jest za zawód dla kobiet, ale ostatnio coraz częściej wybierają go i mężczyźni.

Absolwenci kończący edukację łatwo znajdują zatrudnienie w aptekach, a także w hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarsko-medycznych, aptekach szpitalnych czy w punktach aptecznych, których coraz więcej powstaje również na wsiach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Policealna Szkoła Służb Medycznych w Nowym Targu (ul. Św. Katarzyny 1) – posiadająca uprawnienia szkół publicznych – oferuje ten cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek.  

Fot. z archiwum Szkoły