139965365 897197074347071 5002658832939254510 nNOWY TARG. Ten kto nie szanuje swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości - Józef Piłsudski. Te słowa Marszałka przyjęli za swoje motto kadeci z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu, dlatego też bardzo poważnie podchodzą oni do zajęć sensu largo, dotyczących służb mundurowych.

Zwłaszcza młodzież z klas o profilu wojskowym i policyjnym wykazuje duże zainteresowanie okresem II Rzeczypospolitej oraz latami II wojny światowej oraz funkcjonowaniem jednostek wojskowych i policyjnych w tym czasie. Zainteresowanie historią formacji mundurowych wyraża się między innymi udziałem kadetów w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Komendę Główną Policji tudzież Instytut Pamięci Narodowej, w których przewodnią myślą są właśnie powstanie formacji mundurowych po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku, ich funkcjonowanie w okresie II Rzeczypospolitej (to jest do września 1939 roku) i losy tych formacji w okresie II wojny światowej. 

103969912 260029928585214 1985772019187777908 n

Kadeci z dużym powodzeniem biorą udział w konkursach ogólnopolskich, między innymi w konkursie „Policjanci w służbie historii” gdzie na cztery edycje cztery razy znaleźli się w gronie laureatów. Tryumf odnieśli też w każdej z dwóch dotychczasowych edycji konkursu „Żołnierze w służbie historii”. Również w innych konkursach ogólnopolskich, dotyczących między innymi zbrodni katyńskiej, kadeci odnosili zwycięstwa, a tym samym wykazywali się dużą wiedzą w tym zakresie. 

Nagrodami w tych konkursach były wyjazdy do miejsc martyrologii Polaków, między innymi do Katynia, Miednoje, Ostaszkowa, na Monte Cassino i do wielu, wielu innych. 

139927060 835240740371296 6818908347099265522 n

Z uwagi na bardzo duże zaangażowanie kadetów w wymienione projekty, Instytut Pamięci Narodowej wyróżnił Szkołę, przyznając jej cztery wspaniałe kolorowe plakaty, każdy po około 2 metry kwadratowe. Wyróżnienie IPN-u podyktowane zostało krzewieniem pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej wśród kadetów.

Projekt otwiera obraz Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”, pozostałe trzy postery poświęcone są bitwie o Anglię -Dywizjon 303, Pierwszej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej oraz Okrętowi Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł”. Plakaty te powstały w procesie cyfrowej koloryzacji archiwalnych zdjęć. Ten efekt sprawia, że najważniejsze postaci, symbole i wydarzenia z historii Polski XX wieku przemówią do uczniów w nowy, ekspresyjny, sposób, nie pozostawiając nikogo obojętnym na przedstawione wydarzenia.

140270204 784564085479596 5234299712415340309 n 1

Każdy z plakatów jest pokryty trwałym materiałem odpornym na ewentualne uszkodzenia. Plakaty zostały przymocowane w jednej z sal lekcyjnych przez panią dyrektor i wykładowców zajęć zawodowych, dotyczących wojska oraz policji. Teraz będą czekały na uczniów, którzy w niedalekiej przyszłości powrócą do stacjonarnego nauczania. Po wznowieniu nauki kadeci posiądą dodatkową wiedzę, która symbolicznie przedstawiona jest na wymienionych posterach.

Wieszanie IPN-owskich plakatów

Informacja prasowa i fot. Szkoły